Animo en Animo Plus

Keuze uit twee methodes
In Animo en Animo Plus komen alle leerplandoelen en ingrediënten van het geactualiseerde leerplan aan bod. De uitwerking ervan in Animo is eerder geschikt voor tso en aso, in Animo Plus voor aso. Binnen de vakwerkgroep kan de keuze gemaakt worden. In de tweede graad zijn er twee leerwerk­-boeken per jaar, in de derde graad is Animo een leerwerkboekAnimo Plus wordt een handboek. 

Strakke structuur
Animo en Animo Plus hebben zeven of acht thema’s. Elk thema heeft dezelfde opbouw en structuur. Binnen een onderdeel staat een vraag centraal en via gevarieerde impulsen zoeken we naar antwoorden. In de tweede graad is er één forumgesprek waar gewerkt wordt aan de inter­levensbeschouwelijke competenties, in de derde graad zijn er twee forumgesprekken.

Tweede en derde graad

Leerwerkboeken op maat van uw leerlingen
Een strak gestructureerd leerwerkboek biedt houvast voor leerlingen.
Elk thema bevat een schat aan impulsen: een getuigenis, een Bijbeltekst, een interview, een boekfragment, een film­fragment, een kunstwerk dat op een levensbeschouwelijke manier bevraagd wordt, enzovoort. Er is veel keuze: niet elke impuls is immers geschikt voor jouw klasgroep. De groene kleur geeft aan: dit moet ik begrijpen en kennen.

Animo 3 Verbondenheid

Impulsen met een sterke didactiek
Variatie in impulsen en activerende werkvormen zorgen ervoor dat elke les anders is. Bijbelteksten worden voldoende gekaderd zodat leerlingen de teksten stapsgewijs leren lezen. Bij elke zorgvuldig gekozen tekst komt een didactische uitwerking die een schriftelijke neerslag krijgt in het leerwerkboek. 

Kennis die levensbeschouwelijke groei bevordert
Concrete opdrachten waarmee leerlingen (zelfstandig) aan de slag kunnen en het eenvoudig taalgebruik met aandacht voor vak- en schooltaal zijn de sleutels voor het welslagen van de les. Gevarieerde werk­vormen die de betrokkenheid van de leerlingen verhogen, zorgen ervoor dat kennis opgedaan kan worden in functie van de levensbeschouwelijke groei.

Animo 3 Plus Gezien

Taal
Voor elk moeilijk begrip dat typisch is voor de
godsdienstles is er een heldere omschrijving. Dit is een vaste rubriek in de hele reeks.

Leren leren
De boeken maken een duidelijk onderscheid tussen een impuls en een informatieve tekst waarvan de inhoud gekend moet zijn: deze laatste krijgt een groene achtergrond. Aan het einde van een thema wordt de inhoud samengebracht in een schematisch overzicht waarmee leerlingen aan de slag kunnen om de leerstof te verwerken.

Transparante evaluatie
De leerplandoelen zijn vertaald in lesdoelen die per thema opgenomen zijn in de handleiding. Met de ik kan-omschrijvingen weten leerlingen wat van hen verwacht wordt. In de tweede graad staan de omschrijvingen per onderdeel van het thema gegroepeerd.

Reflectie
In de tweede graad reflecteren leerlingen aan de hand van een film of muziek over de thematieken die aan bod komen. In de derde graad zetten de reflectie­opdrachten de leerlingen aan om actief te werken aan het ontwikkelen van een levens­beschouwelijke identiteit.

Interlevensbeschouwelijke competenties
Het werken aan de interlevensbeschouwelijke competenties komt in zowat elk thema aan bod.
In de handleiding staat aangegeven aan welke competenties we werken en welke mogelijkheden er zijn om hiermee projectmatig aan de slag te gaan. Dit is het impliciete parcours. Vanaf de tweede graad is er ook een expliciet parcours onder de vorm van forum­gesprekken (per jaar één in de tweede graad en twee in de derde graad). De thematiek van het gesprek sluit aan bij de terreinen uit het leerplan. In het derde jaar buigen leerlingen zich bijvoorbeeld over de vraag: is de mens een kudde­dier of een vrije vogel?; in het zesde jaar: hoe gaan ­levensbeschouwingen om met diversiteit?

Animo 4 Keuzewijzer

Animo 6 Forumgesprek Beelden zijn gevaarlijk